RCBurgas.com - Ресурсен център Бургас

Switch to desktop Register Login

 

Ресурсният център  е държавно обслужващо звено: извънучилищно педагогическо учреждение в системата на Народната просвета на територията на Бургаска област. Центърът подпомага успешното интегриране на децата и учениците със специални образователни потребности в общообразователна среда. Тук попадат деца и ученици, изпитващи затруднения при усвояването на учебното съдържание и постигането на държавното образователно изискване за съответния клас или група. Причина за това затруднение може да бъде сензорно увреждане (зрително или слухово), умствена изостаналост, физическо увреждане, езиково-говорно нарушение, обучителни трудности (дисграфия, дислексия, дискалкулия) или множество увреждания. Децата и учениците със специални образователни потребности растат, учат и творят заедно с връстниците си. Обучението им се провежда по индивидуални програми за обучение и развитие. Активен участник в процеса на интегриране е специалният педагог – ресурсен учител. Според индивидуалните нужди на всяко дете се осигурява и допълнителна специализирана подкрепа от логопед, рехабилитатор на слуха и говора, рехабилитатор на зрително увредени, психолог – един успешен модел, отдавна доказал своята ефективност в световен мащаб.


Цел: Основна цел на Ресурсният център е подпомагане на успешната интеграция на децата и учениците със специални образователни потребности в общообразователните училища и детски градини на територията на Бургаска област.

Дейността на Ресурсен център – Бургас се осъществява чрез екип от висококвалифицирани специалисти.

 

   ДИРЕКТОР
Антоанета Кирилова Стоянова
   ПОМОЩНИК ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ
Мария Николова


   РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

 

Албена Милчева Димитрова Валентина Андреева Марева Татяна Кирилова Кирова
Добринка Кънчева Ковачева Галя Петрова Желчева Владка Стоянова Димитрова
Ганка Иванова Куртева Милена Матеева Бербатова Дияна Делчева Петкова
Златина Желева Туршуджиян Женя Георгиева Николова Ирина Илиева Милушева
Йорданка Христова Динкова Йоана Георгиева Николова Калина Иванова Илчева
Катя Тодорова Стоянова Константина Колева Колева Росица Николова Дохнева
Марийка Василева Рашева Румен Тодоров Тончев Милка Дончева Ватева
Жечка Кръстева Филипова Настя Иванова Кирякова Нели Андреева Андреева
Нина Цветкова Бяндова Йовка Георгиева Момчилова Петранка Желева Иванова
Радка Христова Кирова Радка Янева Кирова Станимир Андонов Желев
Стойчо Стоянов Димитров Йовка Димитрова Желязкова Галина Стоянова Цинова
Мария Пенчева Кирякова Тодор Павлов Павлов Ваня Вълкова Гочева
Марияна Кирилова Георгиева Николай Ненков Колев Фотинка Иванова Краева
Янка Атанасова Атанасова Янка Георгиева Иванова Янка Добрева Георгиева
Величка Василева Пеева Румяна Стоянова Дапчева Милко Жеков Попов
Мара Стефанова Тенчева Бойка Георгива Денева Веселина Емилова Радованова
Марина Янева Стоева Добринка Димитрова Иванова Кремена Стоянова Стоянова
Мариана Стоянова Стоянова Надежда Антонова Арсова Радостина Жекова Митева
Росица Великова Гайдарова Силвия Димитрова Кънева Славина Стефанова Тошева
Станимир Михайлов Миланов Юлиян Георгиев Казепов Юлия Величкова Иванова
Иванка Тоткова Димитрова    
     


 

   ПЕДАГОГ НА ЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИ ДЕЦА
Татяна Тодорова Янакиева

   РЕХАБИЛИТАТОРИ НА СЛУХА И ГОВОРА
Марийка Василева Рашева
Таня Василева Бръсничева
Изабела Вътева - Петкова

   ЛОГОПЕДИ
Веселина Димитрова Гергинова
Величка Велчева Станкова
Павлина Грозданова-Тодорова
Стефка Николова Байчева – Черногорова
Светла Желязкова Нешева

   ПСИХОЛОЗИ
Елена Димитрова Колева
Радосвета Димчева Вардева
Даниела Йорданова Бинева
Живка Величкова Величкова
Мария Иванова Георгиева

   ***********
Златина Лефтерова - гл. счетоводител
Динка Лангидова - счетоводител
Стоян Янков  - шофьор